Phương thức vận chuyển

4 Replies to “Phương thức vận chuyển”

  1. Shop cho biet don hang 9492 khi nao thuc hien.phi sip ve vung tau bao nhieu.Mong duoc shop phan hoi som.Toi dat lan nay la lan thu 3 ma khong biet shop co giao khong.cai nay la dau tien de sau con tiep tuc mua them hang khac.

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *