1. Thời gian hoạt động giao hàng

  • 9h00 – 21h00 từ Thứ Hai đến Chủ Nhật.

2. Phạm vi giao hàng

  • Toàn Quốc

3. Quy định về chi phí giao hàng

QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ GIAO HÀNG
STT Đơn giá (VNĐ) Phạm vi (tính từ chi nhánh giao hàng) Phí giao hàng
1 Dưới 3 triệu Toàn quốc Không hỗ trợ phí giao hàng
2 Từ 3 triệu đến nhỏ hơn 5 triệu 5 Km Miễn phí
3 Từ 3 triệu đến nhỏ hơn 5 triệu Lớn hơn 5 Km Hỗ trợ 50% phí giao hàng
4 Từ 5 triệu đến nhỏ hơn 10 triệu Lớn hơn 5 Km đến nhỏ hơn 10 Km Miễn phí
5 Từ 5 triệu đến nhỏ hơn 10 triệu Lớn hơn 10 Km  Hỗ trợ 50% phí giao hàng
6 Từ 10 triệu trở lên Bất kỳ Miễn phí
7 Nhỏ hơn 5 triệu Ngoại tỉnh Không hỗ trợ phí giao hàng
8 Từ 5 triệu đến nhỏ hơn 10 triệu Ngoại tỉnh Hỗ trợ 50% phí giao hàng
9 Từ 10 triệu trở lên Ngoại tỉnh Miễn phí


Quý khách lưu ý A Hàng Đức sẽ không thu hộ COD ngoài TP.HCM

*Ngày áp dụng: 01/03/2022