Hướng dẫn mua hàng và các sản phẩm đang có tại A Hàng Đức

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Để thực hiện mau hàng, quý khách làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn sản phẩm khách trong Danh mục SẢN PHẨM

Bước 2: Chọn Thêm vào giỏ hàng

Bước 3: Chọn Thanh toán

Bước 4: Chờ xác nhận