Khách hàng sau khi nhận hàng có thể kiểm tra hàng thoải mái rồi mới thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho công ty